Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

marzec 2009

2009-03-02 - Internetowe zgłasznie prac geodezyjnych w Poznaniu
W dniu 25.02.2009 roku uruchomiono, bazujące na serwisie iGeoMap, internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w PODGiK powiatu poznańskiego (http://podgik.poznan.pl). Baza w PODGiK, tak jak dotychczas prowadzona jest w systemie GeoInfo, natomiast do zgłoszeń internetowych wykorzystywany jest system GEO-MAP zasilony danymi z GeoInfo.

Włączenie do systemu powiatu poznańskiego, który charakteryzuje się jedną z największych w Polsce liczbą prac geodezyjnych przyczyni się zapewne do jeszcze bardziej dynamicznego wzrostu liczby zgłaszanych tą drogą prac. Obecnie liczba prac zgłoszonych internetowo z wykorzystaniem serwisu iGeoMap przekroczyła 12000. Zestawienie miesięczne za ostatni rok przedstawiono na poniższym wykresie.Rozkład prac tradycyjnych i internetowych w poszczególnych ośrodkach przedstawiono poniżej.Jak wynika z wykresu w Szczecinku liczba prac internetowych stanowi aż 86% wszystkich zgłaszanych prac. Znaczący udział prac internetowych jest również w Mińsku Mazowieckim i Wołominie.

2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024