Login: Hasło:   24 kwietnia 2024  

Aktualności

listopad 2012

2012-11-27 - Wszystkie gminy powiatu rawskiego wdrożyły eGmina&iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (27 listopada 2012r.) serwis dla miasta Rawa Mazowiecka jest 370 wdrożeniem systemu iMPA. Tym samym już wszystkie gminy powiatu rawskiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych).
Powiat rawski jest jedenastym powiatem posiadającym kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin prowadzoną w systemie iMPA. Od początku roku system wdrożono już w 220 gminach i miastach.
Procentowy udział gmin we wiodących województwach przedstawia wykres:
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

2012-11-22 - Ruszyło zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGIK w powiecie szamotulskim
W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotułach 22 listopada 2012r. w działających dotychczas systemie iGeoMap uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez internet w technologii iGeoMap/ePODGiK.
W województwie wielkopolskim taka technologia z powodzeniem funkcjonuje już w powiecie poznańskim od 25 lutego 2009 roku, gdzie obecnie ponad 70% prac jest zgłaszanych z wykorzystaniem Internetu oraz od miesiąca w powiecie pilskim. W Polsce technologia wdrożona jest łącznie w 13 powiatach, a do tej pory zgłoszono przy jej użyciu i przygotowano automatycznie materiały dla prawie 173.000 prac geodezyjnych, z czego aż 50.000 od początku roku 2012. Rozkład zgłoszonych prac we wszystkich powiatach wykorzystujących technologię iGeoMap/ePODGIK przedstawiono na poniższym wykresie.
Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1318 firm geodezyjnych oraz 1648 geodetów uprawnionych.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP.
Jednocześnie dla mieszkańców powiatu dostępny jest powiatowy portal mapowy integrujący dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej daje komfort korzystania z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną. Portal mapowy może być szeroko wykorzystywany przez różnego rodzaju służby, które w swej pracy potrzebują aktualnej numeracji adresowej z terenu całego powiatu.

2012-11-09 - GEO-MAP 10
Od 15 października 2012r. na stronie www.geo-system.com.pl dostępna jest już do pobrania najnowsza wersja systemu GEO-MAP w wersji 10.00. W tym wydaniu wprowadzono m. in.: kontrolę poprawności geometrii przy tworzeniu obiektów, rozbudowano funkcje kontrolne obiektów mapy zasadniczej, wprowadzono nowy kod obiektu 5295 - "służebność gruntowa", dodano możliwość podglądu plików w formacie ShapeFile (shp) oraz wprowadzono nowy format pliku MAP, który zawiera sumy kontrolne. W związku z tym przed przekazaniem plików w nowym zapisie do PODGIK prosimy o upewnienie się czy dany PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania. Analogicznie, jeśli PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania to wydawane pliki nie mogą być czytane w starszych wersjach programu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w pliku gmw.new dostarczonym wraz z nową wersją aplikacji oraz na oficjalnym blogu naszej firmy.

2024 IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2024