Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

kwiecień 2013

2013-04-30 - 500 wdrożeń iMPA
30 kwietnia uruchomiono Internetowego Managera Punktów Adresowych (iMPA) dla Sochaczewa (http://msochaczew.e-mapa.net). W ten sposób liczba wszystkich uruchomionych serwisów iMPA w Polsce wynosi już 500.
Jednocześnie wdrożenie to sprawia, że w powiecie sochaczewskim już wszystkie gminy korzystają z tego systemu. Tak jak dotychczas, najwięcej wdrożeń jest w województwie zachodniopomorskim (prawie 80% gmin) oraz województwach pomorskim (44%), mazowieckim (33%), wielkopolskim (32%) i lubelskim (28%).

2013-04-16 - iMPA w Lipnie
Uruchomione w dniu dzisiejszym (16 kwietnia 2013r.) serwisy dla Gminy Lipno (http://gminalipno.e-mapa.net/) oraz dla Miasta Lipno (http://mlipno.e-mapa.net/) zwiększają liczbę samorządów posiadających wdrożenia systemu iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych) do 490. W chwili obecnej już 6 gmin powiatu lipnowskiego wykorzystuje technologię eGmina&iMPA do zarządzania informacją przestrzenną.
W przypadku wdrożeń dla miasta i gminy wiejskiej, otaczającej miasto, w pełni można wykorzystać funkcjonalność systemu iMPA pozwalającą na kontrolę adresów w obszarach granicznych i ich wspólne wyświetlenie.
Dane o zmianach w numeracji adresowej trafiają automatycznie do Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. Serwis publiczny eGmina udostępnia informacje z zakresu zagospodarowania przestrzennego – plany miejscowe i studium, danych dotyczących wyborów, oferty inwestycyjnej gminy oraz innych obiekty o charakterze informacyjnym.

2013-04-12 - iGeoMap/ePODGiK w powiecie otwockim
W dniu 12 kwietnia 2013 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez Internet w technologii iGeoMap/ePODGiK. Dostęp możliwy jest ze strony internetowej PODGiKu w Otwocku – http://otwock.podgik.pl.
Powiat otwocki jest ostatnim powiatem znajdującym się wokół m. st. Warszawy, w którym został uruchomiony system zgłaszania prac geodezyjnych przez Internet. W tym roku w powiecie mińskim w ten sposób zgłoszono 89% prac a w powiecie piaseczyńskim 84%. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący liczbę prac zgłoszonych przez Internet (kolor niebieski) i tradycyjnie (kolor zielony) w powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK.
Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1439 firm geodezyjnych oraz 1733 geodetów uprawnionych.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP. Oprócz standardowych danych (zgłoszenia pracy geodezyjnej, danych wektorowych w formacie MAP, wykazu materiałów, opisów topograficznych, wypisów z ewidencji gruntów) wydawane są także dane w systemie EWMAPA (eksport podstawowy).
Jednocześnie dla mieszkańców powiatu funkcjonuje powiatowy portal mapowy, dostępny pod adresem http://otwocki.e-mapa.net integrujący dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej oraz innych zasobów. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej usprawnia korzystanie z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną. Portale mapowe mogą być szeroko wykorzystywane przez różnego rodzaju służby, które w swej pracy potrzebują aktualnej numeracji adresowej z terenu całego powiatu.

2013-04-09 - W województwie zachodniopomorskim 75% gmin wykorzystują system eGmina&iMPA
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (9 kwietnia 2013r.) serwis dla gminy Resko (http://resko.e-mapa.net/) jest 480 w Polsce wdrożeniem systemu iMPA. Jednocześnie już wszystkie gminy powiatu łobeskiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych).
Tym samym 75% gmin województwa zachodniopomorskiego prowadzi już numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych), co w zestawieniu z innymi powiatami pokazuje wykres:
Dane o zmianach w numeracji adresowej trafiają automatycznie do Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. Serwis publiczny zapewnia mechanizmy udostępniania informacji z zakresu planowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej gminy oraz innych obiekty o charakterze informacyjnym.
Niesłabnące zainteresowanie systemem wśród gmin związane jest zarówno z faktem, że od lutego 2013r. obowiązują już zapisy Rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA, które mówią o konieczności prowadzenia tej ewidencji w systemie teleinformatycznym, jak również z szeregiem pozytywnych opinii gmin z terenu całej Polski.

2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024