Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

lipiec 2012

2012-07-31 - Powiat chełmski z numeryczna bazą adresową
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (31 lipca 2012r.) serwis dla gminy Dorohusk jest 290 wdrożeniem systemu iMPA. Tym samym już wszystkie gminy powiatu chełmskiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych). Powiat chełmski jest już dziewiątym powiatem po białogardzkim, drawskim, pruszkowskim, ryckim, szamotulskim, warszawskim zachodnim, wołomińskim i wrzesińskim posiadający kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin prowadzoną w systemie iMPA. W portalu powiatowym www.chelmski.e-mapa.net włączono dodatkowo dane miasta Chełm, dzięki czemu obywatele w jednym miejscu mają dostęp do wszystkich gmin powiatu oraz miasta.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

2012-07-20 - Choroszcz jest 280 wdrożeniem systemu eGmina&iMPA w Polsce
Uruchomiony w dniu 20 lipca 2012r. serwis dla gminy Choroszcz jest 280 wdrożeniem systemu iMPA i jednocześnie pierwszym wdrożeniem w powiecie białostockim.
Najwięcej wdrożeń zrealizowano w województwie mazowieckim (73 lokalizacje), następne w kolejności są województwa wielkopolskie i zachodniopomorskie. W pięciu województwach liczba wdrożeń systemu iMPA w stosunku do liczby wszystkich miast i gmin przekroczyła 10%, co przedstawiono na załączonym wykresie.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

2012-07-12 - Kłoczew jest 270 wdrożeniem systemu eGmina&iMPA w Polsce
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (12 lipca 2012r.) serwis dla gminy Kłoczew jest 270 wdrożeniem systemu iMPA. Tym samym już wszystkie gminy powiatu ryckiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA(Internetowy Manager Punktów adresowych). Powiat rycki jest ósmym powiatem po białogardzkim, drawskim, pruszkowskim, szamotulskim, warszawskim zachodnim, wołomińskim i wrzesińskim posiadający kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin prowadzoną w systemie iMPA. Jednocześnie w województwie lubelskim funkcjonuje już ponad 30 wdrożeń systemu iMPA.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

2012-07-06 - Kazimierz Dolny jest 260 wdrożeniem systemu eGmina&iMPA w Polsce
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (6 lipca 2012r.) serwis dla gminy Kazimierz Dolny jest 260 wdrożeniem systemu iMPA i kolejnym po Żyrzynie wdrożeniem w powiecie puławskim. Zdecydowanie w liczbie wdrożeń przoduje województwo mazowieckie (70 lokalizacji), potem są województwa wielkopolskie i zachodniopomorskie (odpowiednio 50 i 44 lokalizacje).
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych. System iMPA umożliwia również eksport w formacie GML, tym samym realizuje postanowienie § 10.1 ust 2 pkt a) rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA.

2012-07-05 - 150.000 prac geodezyjnych w ePODGiK
W dniu dzisiejszym została przekroczona liczba 150 000 prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp.z o.o..
System powstał 5 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i usprawnia obecnie pracę 11 ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie do tak zarejestrowanych prac automatyczne generuje materiały niezbędne do jej realizacji, które geodeci otrzymują już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
Obecnie udział prac zgłoszonych elektronicznie i przetworzonych automatycznie we wszystkich zarejestrowanych pracach wynosi średnio 73%. Niezmiennie od dłuższego czasu prowadzi powiat szczecinecki, gdzie niemal 100% prac jest zgłaszanych i przygotowanych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK.
W ePODGiK zarejestrowanych jest 1200 firm geodezyjnych i 1583 geodetów uprawnionych. Najaktywniejsza firma zgłosiła z wykorzystaniem systemu ePODGiK niemal 6 tys. prac, drugie miejsce to ponad 3,6 tys. prac, natomiast trzecie to ponad 3,3 tys. prac geodezyjnych.

2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024