Login: Hasło:   29 maja 2024  

Aktualności

październik 2020

2020-10-26 - Operat elektroniczny w powiecie garwolińskim
W dniu 26 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Garwolinie wykorzystującym technologię iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do ośrodka dokumentacji jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji w ośrodku.

Zespół ePODGiK


2020-10-16 - Operat elektroniczny w powiecie węgorzewskim
W dniu 16 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie oraz Starostwie Powiatowym w Węgorzewie wykorzystujących technologię iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do ośrodka dokumentacji jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji w ośrodku.

Zespół ePODGiK


2020-10-16 - Informacja Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim
W związku z panującą epidemią SARS -CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników od dnia 14.10.2020 nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Większość pracowników Starostwa swoją pracę wykonuje zdalnie, co może powodować przedłużenie czasu weryfikacji operatów, szczególnie złożonych w formie papierowej.
Dlatego też zachęcamy do składania operatów wyłącznie w formie elektronicznej, co umożliwi ich zdalne weryfikowanie. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Geodeta powiatowy


2020-10-15 - Operat elektroniczny w powiecie giżyckim
W dniu 14 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Giżycku wykorzystującym technologię iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do ośrodka dokumentacji jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji w ośrodku.

Zespół ePODGiK


2020-10-15 - Operat elektroniczny w powiecie bartoszyckim
W dniu 15 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach wykorzystującym technologię iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do ośrodka dokumentacji jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji w ośrodku.

Zespół ePODGiK


2020-10-12 - Bazy obiektowe w mieście Górowie Iławeckim
Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) Starosta Bartoszycki informuje, że w jednostce ewidencyjnej 280102_1 - Górowo Iławeckie miasto powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie, w terminie 19-3 października 2020 r. prowadzone będą prace związane odbiorem obiektowych baz danych GESUT, BDOT500. Przewiduje się, że wdrożenie baz danych nastąpi z dniem 26 października 2020 r.
Po tym terminie wyniki prac geodezyjnych, w tym pliki modyfikujące należy oddawać w formie obiektowej oraz w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
W związku z tym, po dniu 26 października 2020 prosimy wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed tym terminem o wygenerowanie nowych danych w ePODGiK lub kontakt z obsługą PODGiK w Bartoszycach w celu pobrania aktualnego pliku do modyfikacji. W terminie od 12 do 16 października 2020 możliwe jest oddanie operatu technicznego na starych zasadach.

Małgorzata Zarzeczna


2020-10-07 - Nowy sposób przesyłania operatów elektronicznych

 W dniu dzisiejszym udostępniliśmy dla wykonawców geodezyjnych zgłaszających prace z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK nowy sposób przesyłania operatów elektronicznych.

Obecnie, poza dotychczasową możliwością przesłania operatu podpisanego z udziałemsystemu zamkniętego zgodnie z art 1 ust 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) dodaliśmy również wszystkie pozycje wynikające z art 35 ust 2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz 1429), czyli możliwość przesłania operatu opatrzonego:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • podpisem zaufanym
  • podpisem osobistym (chwilowo nieaktywny)

Jednocześnie informujemy, że wraz z nowymi mechanizmami przesyłania operatu uległ również zmianie mechanizm "etapowania". W tej chwili należy najpierw uzgodnić z powiatem etapowanie wskazanej pracy i dopiero wtedy taka możliwość stanie się aktywna.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi przygotowywania prawidłowych plików PDF. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pomocą techniczną ePODGIK.


2024 V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024